OD REDKACJI

DRODZY CZYTELNICY!
    Wielu ludzi ma szczególną relację ze swoimi mamami. Takie osoby, kiedy myślą o nich czują w swoich sercach miłość. Każdy z nas ma także inną matkę – Matkę Bożą. Jezus podczas swojego konania na krzyżu, powierzył umiłowanego ucznia Maryi, a uczniowi polecił traktować Ją, jak swoją matkę (por. J 19, 25-27). Od tego czasu stała się Ona Matką dla wszystkich ludzie wierzących w Jezusa.
    Rok 2017 jest rokiem szczególnie „maryjnym”. W tym czasie obchodzimy bowiem kilka jubileuszy związanych z maryjnymi objawieniami oraz sanktuariami Matki Bożej. Wśród nich najważniejsze to: 300 rocznica ukoronowania wizerunku Królowej Polski na Jasnej Górze, 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 100. rocznica objawień w Fatimie.
    Bardzo ważną rocznicę obchodzimy także w naszej diecezji. W roku 1992, w święto Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Jan Paweł II w bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” erygował w Polsce 14 nowych diecezji w tym, wydzieloną z diecezji Przemyskiej oraz Tarnowskiej – Diecezję Rzeszowską. Pisał w niej: „Cały Twój Lud w Polsce, o Maryjo Panno, Matko Boga wyznający Ciebie jako gwiazdę przewodnią pośród trudów (…) chętnie przyjmuje zmiany wprowadzone do wspólnot kościelnych. Polecił w ten sposób po raz kolejny naród polski opiece Maryi.
    Niewątpliwie jubileusz stulecia objawień fatimskich, jest nadrzędny wobec wszystkich innych rocznic. Co mówiła Maryja, gdy ukazała się grupie portugalskich pastuszków? Jaki był kontekst objawienia w Fatimie? Czy w naszej diecezji czci się Matkę Bożą w wizerunku fatimskim? Jak na nasze życie przekładają się słowa Maryi?
    Na łamach obecnego Znaku Łaski pragniemy przedstawić Wam, Drodzy Czytelnicy, Fatimę i jej przesłanie. Spróbujemy również przekazać Wam, czym są objawienia fatimskie i jak powinniśmy je odbierać.
    Jak zawsze chcemy podzielić się z Wami ostatnimi wydarzeniami z Seminarium oraz zachęcić do lektury kolejnego świadectwa, misjonarza pracującego na Ukrainie. Publikujemy także krzyżówkę biblijną z nagrodami.
    Mamy nadzieję, że artykuły przygotowane przez nas, oprócz rozrywki i solidnej porcji informacji, przyczynią się do pogłębienia Waszej relacji z Maryją!     Życzymy miłej lektury!
       Redakcja

Oto nowy numer Znaku Łaski

SPIS TREŚCI
  Z życia seminarium
      Garść informacji z życia seminarium
      Kronika wydarzeń seminaryjnych - kl. Patryk Czech

  Temat numeru
      Objawianie a objawienie – kl. Piotr Łoboda
      Historia wydarzeń z Fatimy – kl. Hubert Cop
      Fatima – zwiastun kataklizmu czy orędzie miłości - kl. Jarosław Młodecki
     Sanktuarium MB Fatimskiej w Rzeszowskiej Katedrze – ks. inf. Stanisław Mac
      Wizerunki Matki Boskiej Fatimskiej – ks. Paweł Batory
      Wielcy czciciele Maryi – kl. Jakub Dzierżak


  Świadectwa
      Maryja w moim życiu – świadectwa kleryków
      Fatima moim okiem - ks. Jarosław Kokoszka
      Moje przeżycie z Fatimy - ks. Stanisław Zagórski
      Pracuję na Ukrainie – ks. Antoni Więch

  Rozmaite
      Krzyżówka Biblijna… z nagrodami!

-------
Zapraszamy do lektury. Aby pobrać wydanie online kliknij  tutaj