REDAKCJA

ks. Paweł Synoś (opiekun)
kl. Jakub Lorenc
kl. Daniel Sączawa
kl. Jarosław Młodecki
kl. Jakub Dzierżak
kl. Patryk Czech
kl. Jerzy Przybyło

skład i łamanie
Małgorzata Ferfecka

projekt okładki
Małgorzata Ferfecka& Redakcja
korekta
redakcja

kolportaż
redakcja

wydawca

Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie

nr konta
PKO BP I Oddział w Rzeszowie
05 1020 4391 0000 6302 0002 3093

druk
Bonus Liber sp. z.o.o.
nakł. 4500 egz.

ISSN 1426-1804